ceske-skoly.info

Informace a novinky

Upravili jsme matematické vzdělávání v RVP oborů středního odborného vzdělávání

U RVP pro obory vzdělání kategorie M a L0 , H a L5 (s týdenní hodinovou dotací matematického vzdělávání 10 a více vyučovacích hodin,  4 a více vyučovacích hodin a 6 vyučovacích hodin ...

Kognitivní technologie ve zpracování vzdělávacích objektů

Zúčastnili jsme se konference IT4P - Information Technology for Practice 2017 s ukázkou využití IBM Watson služeb v oblasti vzdělávání. V rámci přednášky Cognitive Application...

Nová verze RVP ZV

Pro školní rok 2017/18 jsme připravili novou verzi RVP ZV pro systému SMILE 3.2. se zapracovanými změnami k plavání. K dispozici je již nyní, abyste si mohli upravit svoje ŠVP vzhledem k ...

Služby pro školy

Naše informační systémy pomáhají pedagogům a školám v několika základních oblastech:

 

Informační služby pro žáky a pedagogy

  • Žáci mají k dizpozici podklady pro vyučování nebo samostudium.
  • Pedagogové mohou na portále vytvářet přípravy na vyučovací hodiny, učební texty pro žáky.
  • Koordinátoři tvorby ŠVP zde naleznout nejnovější informace a aktualizace RVP vydávaných ministerstvem.
  • K dispozici je vždy aktuální verze programu SMILE pro tvorbu ŠVP

SMILE - Tvorba ŠVP

Systém umožnuje školám tvorbu a aktualizaci ŠVP, následně jejich rozpracování do tematických plánů a příprav konkrétních vyučovacích hodin. To vše s kontrolou souladu vůči rámcovým vzdělávacím programům. Podrobnosti ...

ISIS - Evidence studentů

Internetový školní informační systém pokrývá činnosti spojené s řízením vysoké nebo vyšší odborné školy, evidenci přihlášek uchazečů, definici studijních plánů, docházku, studijní výsledky studentů, vč. jejich plateb. Podrobnosti ...