Antivirová ochrana

Antivirové řešení je základem počítačové bezpečnosti. Zatímco v minulosti se antiviry spoléhaly spíše na pravidelné kontroly známých virových definic, dnes je nejdůležitější ochrana v reálném čase. Na webináři se budeme bavit o výhodách řešení, která v sobě dokáží účinně kombinovat několik metod antimalwarové ochrany. 

Vždy je nutné si položit následující otázky:

  • Jak na antimalwarovou komplexní ochranu?
  • Ochrana zařízení v reálném čase vs kontrola na základě virových signatur?
  • Jak ochránit infrastrukturu proti ransomwarovým útokům?
  • Jak na efektivní spolupráci antiviru a zálohování?
  • Jak na správu, chytré přehledy, upozorňování?