Opravdu?

RVP 21-42-M/01 Geotechnika

Identifikační údaje
Obor
Forma vzdělávání
  • denní forma vzdělávání (4)
  • denní forma vzdělávání ve zkráceném studiu (1 - 2)
  • večerní forma vzdělávání (4 - 5)
  • dálková forma vzdělávání (4 - 5)
  • kombinovaná forma vzdělávání (4 - 5)
Uplatnění absolventa
Organizace vzdělávání
Klíčové kompetence
Odborné kompetence
Učební osnovy
Rámcový učební plán
Průřezová témata

 Poznámka

  • Pokud stahujete RVP pomocí prohlížečů Internet Explorer nebo Safari, může se stát, že stahovaný soubor bude mít koncovku .zip místo .rvp
  • V tomto případě je třeba soubor přejmenovat tak, aby měl koncovku .rvp
  • Například RVP_2355H01_1.zip se stane RVP_2355H01_1.rvp