evsrs-close

Barbaři 7.- 10. stol Avaři, Maďaři


Název serveru: VRK Academy
URL: https://ceske-skoly.info/documents/18321/277399/Barba%C5%99i+8.-+10-+stolet%C3%AD.pptx/9896a2ec-76c8-4197-b7aa-47b08a8a5343

Klíčová slova: Barbaři, Avaři, Maďaři, Arpád, bitva na Lechu
Popis: Učivo: Středověk - utváření středověké Evropy
Průřezová témata:
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova  
Komentáře

Tento DUM ještě nebyl komentovaný.
Status
Načítám data
Vazby do učebních osnov v RVP
Bez vzdělání
Neúplné základní vzdělání
Základní vzdělání
Nižší střední vzdělání
Střední vzdělání s výučním listem
Střední vzdělání s výučním listem
Střední vzdělání
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Vyšší odborné vzdělání
Vysokoškolské bakalářské vzdělání
Vysokoškolské magisterské vzdělání
Vysokoškolské doktorské vzdělání