evsrs-close

Člověk, příroda a čas ve středověku


Název serveru: VRK Academy
URL: https://ceske-skoly.info/documents/18321/277399/%C4%8Clov%C4%9Bk%2C+p%C5%99%C3%ADroda+ve+st%C5%99edov%C4%9Bku.pptx/62cdf296-fccd-4ed9-b40a-7cb60df33c62

Klíčová slova: obyvatelstvo, čas, krajina, podnebí, hladomor
Popis: Učivo: Středověk - venkov a zemědělství, kolonizace; rozvoj řemesel a obchodu, urbanizace
Průřezová témata:
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova


Komentáře

Tento DUM ještě nebyl komentovaný.
Status
Načítám data
Vazby do učebních osnov v RVP
Bez vzdělání
Neúplné základní vzdělání
Základní vzdělání
Nižší střední vzdělání
Střední vzdělání s výučním listem
Střední vzdělání s výučním listem
Střední vzdělání
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Vyšší odborné vzdělání
Vysokoškolské bakalářské vzdělání
Vysokoškolské magisterské vzdělání
Vysokoškolské doktorské vzdělání