evsrs-close

Usídlení barbarů


Název serveru: VRK Academy
URL: https://ceske-skoly.info/documents/18321/277399/Evropa+a+us%C3%ADdlen%C3%AD+barbar%C5%AF.pptx/3bb15920-01e2-400d-bb5f-1974561bc351

Klíčová slova: zánik Říma, barbaři, Frankové, Ostrogóti, Vizigóti, Langobardi
Popis: Učivo: Středověk - utváření středověké Evropy
Průřezová témata:
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova


Komentáře

Tento DUM ještě nebyl komentovaný.
Status
Načítám data
Vazby do učebních osnov v RVP
Bez vzdělání
Neúplné základní vzdělání
Základní vzdělání
Nižší střední vzdělání
Střední vzdělání s výučním listem
Střední vzdělání s výučním listem
Střední vzdělání
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Vyšší odborné vzdělání
Vysokoškolské bakalářské vzdělání
Vysokoškolské magisterské vzdělání
Vysokoškolské doktorské vzdělání