evsrs-close

Hedvábná stezka


Název serveru: VRK Academy
URL: https://ceske-skoly.info/documents/18321/277399/Hedv%C3%A1bn%C3%A1+stezka.pptx/6b6db1ec-ab60-4e08-9a79-5a368d24544d

Klíčová slova: hedvábná stezka, obchod, vynálezy, Čína, Mongolové
Popis: Učivo: Středověk - venkov a zemědělství, kolonizace; rozvoj řemesel a obchodu, urbanizace
Průřezová témata:
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova


Komentáře

Tento DUM ještě nebyl komentovaný.
Status
Načítám data
Vazby do učebních osnov v RVP
Bez vzdělání
Neúplné základní vzdělání
Základní vzdělání
Nižší střední vzdělání
Střední vzdělání s výučním listem
Střední vzdělání s výučním listem
Střední vzdělání
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Vyšší odborné vzdělání
Vysokoškolské bakalářské vzdělání
Vysokoškolské magisterské vzdělání
Vysokoškolské doktorské vzdělání