evsrs-close

Pokus o konsolidaci Evropy - Karlovci, Otoni, 8.- 10. století


Název serveru: VRK Academy
URL: https://ceske-skoly.info/documents/18321/277399/Konsolidace+-+pokus+o+upevnene+Evropy.pptx/c424f262-156c-4437-a88f-5873a3cca2f3

Klíčová slova: Frankové, Franská říše, Pipin III., Karel Veliký, christianizace, karolinská renesance, Verdunská smlouva
Popis: Učivo: Středověk- utváření středověké Evropy; vzdělanost a umění středověké společnosti
Průřezová témata:
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova


Komentáře

Tento DUM ještě nebyl komentovaný.
Status
Načítám data
Vazby do učebních osnov v RVP
Bez vzdělání
Neúplné základní vzdělání
Základní vzdělání
Nižší střední vzdělání
Střední vzdělání s výučním listem
Střední vzdělání s výučním listem
Střední vzdělání
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Vyšší odborné vzdělání
Vysokoškolské bakalářské vzdělání
Vysokoškolské magisterské vzdělání
Vysokoškolské doktorské vzdělání