evsrs-close

Město ve středověku


Název serveru: VRK Academy
URL: https://ceske-skoly.info/documents/18321/277399/M%C4%9Bsto+ve+st%C5%99edov%C4%9Bku.ppt/8b84f844-08b9-4e66-8a67-23b802d83167

Klíčová slova: obchod, cechy, měšťané, vznik měst, typy měst, městská práva, řemesla, Hanza, Florencie, Benátky, Janov
Popis: Učivo: Středověk- venkov a zemědělství, kolonizace; rozvoj řemesel a obchodu, urbanizace
Průřezová témata:
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova


Komentáře

Tento DUM ještě nebyl komentovaný.
Status
Načítám data
Vazby do učebních osnov v RVP
Bez vzdělání
Neúplné základní vzdělání
Základní vzdělání
Nižší střední vzdělání
Střední vzdělání s výučním listem
Střední vzdělání s výučním listem
Střední vzdělání
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Vyšší odborné vzdělání
Vysokoškolské bakalářské vzdělání
Vysokoškolské magisterské vzdělání
Vysokoškolské doktorské vzdělání