evsrs-close

Mnišské řády ve středověku


Název serveru: VRK Academy
URL: https://ceske-skoly.info/documents/18321/277399/Mnišské+řády+a+církev.ppt/7eb4a999-44f4-4561-bfa9-41309e2fe03f

Klíčová slova: mnišství, klášter, benediktini, františkáni, dominikáni, premonstráti, cisterciáci, johanité, němečtí rytíři, templáři, christianizace, clunyjská reforma, vzdělanost, umění
Popis: Učivo: Středověk- utváření středověké Evropy; vzdělanost a umění středověké společnosti
Průřezová témata:
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova


Komentáře

Tento DUM ještě nebyl komentovaný.
Status
Načítám data
Vazby do učebních osnov v RVP
Bez vzdělání
Neúplné základní vzdělání
Základní vzdělání
Nižší střední vzdělání
Střední vzdělání s výučním listem
Střední vzdělání s výučním listem
Střední vzdělání
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Vyšší odborné vzdělání
Vysokoškolské bakalářské vzdělání
Vysokoškolské magisterské vzdělání
Vysokoškolské doktorské vzdělání