evsrs-close

Mongolové/Tataři


Název serveru: VRK Academy
URL: https://ceske-skoly.info/documents/18321/277399/Mongolov%C3%A9.pptx/5e530773-9546-415b-9761-6a696185230d

Klíčová slova: Mongolové, Tataři, válečnictví, každodenní život, Čína, Kyjevská Rus, střední Evropa
Popis: Učivo: Středověk- islám a arabská říše, mongolská a turecká expanze
Průřezová témata:
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova


Komentáře

Tento DUM ještě nebyl komentovaný.
Status
Načítám data
Vazby do učebních osnov v RVP
Bez vzdělání
Neúplné základní vzdělání
Základní vzdělání
Nižší střední vzdělání
Střední vzdělání s výučním listem
Střední vzdělání s výučním listem
Střední vzdělání
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Vyšší odborné vzdělání
Vysokoškolské bakalářské vzdělání
Vysokoškolské magisterské vzdělání
Vysokoškolské doktorské vzdělání