evsrs-close

Rodina, manželství, žena, sexualita, dětství ve středověku


Název serveru: VRK Academy
URL: https://ceske-skoly.info/documents/18321/277399/St%C5%99edov%C4%9Bk%C3%A1+spole%C4%8Dnost.ppt/7e78c918-ebcf-443d-88cf-4a51a513eb22

Klíčová slova: rodina, manželství, láska, žena, společenské role, sexualita, dětství, královny, řeholnice, Johanka z Arku, Anežka Česká, Zdislava z Lemberka, Alžběta Durynská, Hedvika Slezská
Popis: Učivo: Středověk- křesťanství jako nové kulturní a společenské pojítko; vzdělanost a umění středověké společnosti
Průřezová témata:
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova


Komentáře

Tento DUM ještě nebyl komentovaný.
Status
Načítám data
Vazby do učebních osnov v RVP
Bez vzdělání
Neúplné základní vzdělání
Základní vzdělání
Nižší střední vzdělání
Střední vzdělání s výučním listem
Střední vzdělání s výučním listem
Střední vzdělání
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Vyšší odborné vzdělání
Vysokoškolské bakalářské vzdělání
Vysokoškolské magisterské vzdělání
Vysokoškolské doktorské vzdělání