evsrs-close

Středověká společnost v 10. až 13.století


Název serveru: VRK Academy
URL: https://ceske-skoly.info/documents/18321/277399/St%C5%99edov%C4%9Bk%C3%A1+spole%C4%8Dnost.ppt/7e78c918-ebcf-443d-88cf-4a51a513eb22

Klíčová slova: stavy, společnost, císař, král, papež, spor o investituru, sv. Thomas Becket, feudálové, šlechta, rytíř, rytířská kultura, Židé
Popis: Učivo: Středověk- křesťanství jako nové kulturní a společenské pojítko; vzdělanost a umění středověké společnosti
Průřezová témata:
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova


Komentáře

Tento DUM ještě nebyl komentovaný.
Status
Načítám data
Vazby do učebních osnov v RVP
Bez vzdělání
Neúplné základní vzdělání
Základní vzdělání
Nižší střední vzdělání
Střední vzdělání s výučním listem
Střední vzdělání s výučním listem
Střední vzdělání
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Vyšší odborné vzdělání
Vysokoškolské bakalářské vzdělání
Vysokoškolské magisterské vzdělání
Vysokoškolské doktorské vzdělání