evsrs-close

Středověký venkov a zemědělství


Název serveru: VRK Academy
URL: https://ceske-skoly.info/documents/18321/277399/St%C5%99edov%C4%9Bk%C3%BD++venkov+a+zem%C4%9Bd%C4%9Blstv%C3%AD.ppt/eac2c118-aed3-489f-80b6-de022af681d2

Klíčová slova: zemědělství, orba, úroda, zemědělské nástroje, plodiny, pastevectví, selská povstání, jacquerie, John Ball, Jiří Dóža, hladomor
Popis: Učivo: Středověk- venkov a zemědělství, kolonizace; rozvoj řemesel a obchodu, urbanizace
Průřezová témata:
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova


Komentáře

Tento DUM ještě nebyl komentovaný.
Status
Načítám data
Vazby do učebních osnov v RVP
Bez vzdělání
Neúplné základní vzdělání
Základní vzdělání
Nižší střední vzdělání
Střední vzdělání s výučním listem
Střední vzdělání s výučním listem
Střední vzdělání
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Vyšší odborné vzdělání
Vysokoškolské bakalářské vzdělání
Vysokoškolské magisterské vzdělání
Vysokoškolské doktorské vzdělání