evsrs-close

Vikingové


Název serveru: VRK Academy
URL: https://ceske-skoly.info/documents/18321/277399/Vikingov%C3%A9.pptx/fda74d5c-28ca-434f-b830-44b7b1f9ed6e

Klíčová slova: Vikingové, každodenní život, výpravy, expanze, obydlí, zbraně, lodě, Anglie, Alfréd Veliký, Knut Veliký
Popis: Učivo: Středověk- utváření středověké Evropy
Průřezová témata:
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova


Komentáře

Tento DUM ještě nebyl komentovaný.
Status
Načítám data
Vazby do učebních osnov v RVP
Bez vzdělání
Neúplné základní vzdělání
Základní vzdělání
Nižší střední vzdělání
Střední vzdělání s výučním listem
Střední vzdělání s výučním listem
Střední vzdělání
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Vyšší odborné vzdělání
Vysokoškolské bakalářské vzdělání
Vysokoškolské magisterské vzdělání
Vysokoškolské doktorské vzdělání