Zpět

Upravili jsme matematické vzdělávání v RVP oborů středního odborného vzdělávání

U RVP pro obory vzdělání kategorie M a L0, H a L5 (s týdenní hodinovou dotací matematického vzdělávání 10 a více vyučovacích hodin,  4 a více vyučovacích hodin a 6 vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání) jsme upravili matematické vzdělávání podle Opatření č. 5, 6 a 7 ministra školství z prosince 2017, kterými se mění matematické vzdělávání v RVP oborů středního odborného vzdělávání.

Aktualizované RVP jsou k dispozici ke stažení na stránce RVP.

Školy poskytující vzdělávání v oborech vzdělání kategorie M, L0 a H uvedených v přílohách příslušných opatření č. 5 a 6  uvedou své školní vzdělávací programy do souladu s upravenými rámcovými vzdělávacími programy nejpozději do 1. září 2018.

Školy poskytující vzdělávání v oborech kategorie L5 uvedených v příloze č. 1 opatření č. 7 uvedou své školní vzdělávací programy do souladu s upravenými rámcovými vzdělávacími programy nejpozději do 1. září 2019.