Zpět

Nová verze RVP ZV

Pro školní rok 2017/18 jsme připravili novou verzi RVP ZV pro systému SMILE 3.2. se zapracovanými změnami k plavání.

K dispozici je již nyní, abyste si mohli upravit svoje ŠVP vzhledem k Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání od 1. 9. 2017.

Základní školy uvedou své školní vzdělávací programy do souladu s upraveným RVP ZV do 1. 9. 2017. Jedná se o změny menšího rozsahu. Ve Smile si jednoduše vytvoříte kopii Vašeho ŠVP a zaktualizujete si v ní RVP ZV na verzi 15.

Změna se týká výuky plavání, které bude od školního roku 2017/2018 zařazeno mezi závazné očekávané výstupy.

RVP ke stažení :

Základní vzdělávání, verze 15 Stáhnout
Základní vzdělávání s nultým ročníkem, verze 15 Stáhnout