Zpět

Funkce systému pohodlne.info

Informační systém pohodlne .info slouží pro podporu organizací, které se věnují provozování různých zájmových činností. Typickým zákazníkem jsou spolky (dříve občanská sdružení), příspěvkové organizace, a další existující právní formy.

Systém umožňuje těmto organizacím komunikaci a sdílení informací se svojí členskou základnou a napomáhá vytváření transparentního vztahu mezi nimi.

Mimo vyloženě praktických věcí se snažíme, aby pomáhal řešit v maximální míře i legislativní záležitosti, se kterými si ne všude ví rady. Při návrhu systému jsme vycházeli z našich dlouholetých zkušeností v této oblasti.

Přístup do systému mají jednak pracovníci organizace, kteří mají na základě svých vnitřních rolí – typicky manažer, ekonom či trenér, přístup k požadovaným funkcím systému, ale i samotní členové resp. v případě nezletilých jejich zákonný zástupce, kteří po přihlášení mají přístup ke své členské kartě, kde si mohou zkontrolovat, zda jsou řádně evidovány veškeré platby, jaké informace o nich organizace eviduje, nebo si jen chtějí jednoduše ověřit docházku svých ratolestí.

V současné době je systém k dispozici ve verzi BASIC.

Našim klientům je systém k dispozici jako služba. Cena ročního poplatku se odvíjí od počtu aktivních členů a zájmových odvětví, kterým se organizace věnuje. K tomuto členění jsme přistoupili na základě zkušeností, protože každé odvětví potřebuje ke své práci jiné informace, vytváří jiné přehledy apod.