Projekt  Elektronizace výuky s vazbou digitálních vzdělávacích objektů na rámcové vzdělávací programy (CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0002733) má za cíl zatraktivnit výuku pro děti a mládež, poskytnout pedagogům nejmodernější ICT technologie tak, aby přitáhli žáky ke vzdělávání. Rádi bychom novým informačním systémem odstranili nesnadný přístup učitelů ke vhodné formě digitálních vzdělávacích objektů (dále jen DVO).  Naším cílem je zpřístupnění nejnovějších technologií jednoduchou formou pedagogům, n avázáním DVO na existují ŠVP, vytvoření jednoduchého a dostupného systému pro jejich využití. 

V minulých letech jsme vyvinuli software pro tvorbu ŠVP, který umožňuje školám uložit si ŠVP ve strukturované podobě, vygenerovat tento dokument a další příslušné zákonem stanovené dokumenty. Dále pak nabízíme modul Výuka, který na základě vytvořených a schválených ŠVP umožňuje pedagogům rozpracování ŠVP do výuky a přípravu tematických plánů a studijních materiálů.

Nově vytvářený informační portál ceske-skoly.info bude vycházet z těchto dat a rozšíří studijní materiály o DVO, které by měly jasnou vazbu na ŠVP a tím i na státem požadované minimum v RVP. 

 

Základní funkce portálu

na centrální úrovni

  • uložení RVP ve strukturované podobě
  • zřízení DVO serveru tvůrce, který není školou
  • mapování DVO a prvků RVP (kompetence, očekávané výstupy/výsledky vzdělávání, učivo, průřezová témata/tematické okruhy)

na školní úrovni

  • uložení existujícího ŠVP ve strukturované podobě
  • zřízení DVO serveru školy
  • sestavení studijních materiálů s vazbou na ŠVP
  • zveřejnění ŠVP
  • zveřejnění studijních materiálů